Nyhedsoversigt

Vejledning om mærkning af fødevarer

Fødevarestyrelsen har opdateret ”Vejledning om mærkning af fødevarer”.

Vejledningen er generelt opdateret med eksempler på nyere afgørelser i sager fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Reglerne om oprindelsesmærkning er blevet uddybet, og EU Kommissionens meddelelse 2020/C32/01 om dette er indarbejdet. Der gives eksempler på, i hvilke situationer henvisning til oprindelse i produktnavn eller ”produceret i Danmark” kan være vildledende for forbrugerne.

Endvidere er vejlednings afsnit om vildledende markedsføring opdateret med henblik på anprisning med ”100%”, ”klimaneutralitet” og ”bæredygtighed”. Her gives der ligeledes eksempler.

Afsnittet om mærkning i særlige salgssituationer er også uddybet bl.a. hvilke oplysninger forbrugeren skal have ved salg fra f.eks. webshop (fjernsalg)

Du kan læse den nye vejledning her:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx