Nyhedsoversigt

Særstatus for salmonella i æg

Danmark har siden 2012 haft særstatus for salmonella i konsumæg. Dette med baggrund i en succesfuld bekæmpelse af salmonella i danske fjerkræflokke samt et kontrolprogram, der rækker videre end kravene i EU.
Fødevarestyrelsen gennemfører i marts til juni kontrolkampagne, der skal sikre at ejere af besætninger med konsumægsproducerende høns har et egenkontrolprogram, der effektivt forebygger at salmonella introduceres i besætningen, og at en eventuel salmonellasmitte ligeledes fjernes effektivt. Se kontrolkampagnen her: FVST kontrolkampagne

Der er i januar trådt ny konsumægsbekendtgørelse i kraft. I den nye bekendtgørelse er prøveprogrammet for opdræt til konsumægsproducerende høns ændret. De serologiske test er fjernet og erstattet med bakteriologiske test. Der er endvidere udarbejdet et nyt prøveprogram for dyr, der ikke stammer fra godkendte rugerier eller registreret opdræt og det er gjort muligt at indsætte disse i flokke, som leverer til ægpakkeri. Endelig er det gjort muligt at have vogterhunde gående sammen med konsumægsproducerende høns og opdræt hertil på en række vilkår

Se bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse nr. 1818 af 02/12/2020