Nyhedsoversigt

Nyt om økologi fra Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen har revideret økologistatuserklæring samt vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Der er krav om fuld sporbarhed på fødevarer fra primærproduktion til den færdigpakkede fødevare. Hvis du køber økologiske afgrøder direkte fra avleren til din virksomhed, er der krav om, at du kan dokumentere økologistatus på varerne. Her kan ”økologistatuserklæring for markprodukter” anvendes som partidokumentation. Landbrugsstyrelsen har netop revideret denne, så den lever op til økologireglerne om sporbarhed.

Du finder erklæringen her: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5978

 

Der er også kommet er revideret udgave af ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” – Vejledning omhandler krav ved autorisation af økologiske bedrifter, men du kan f.eks. også læse om hvilke krav, der skal imødekommes, hvis du vil indsamle vilde planter og sælge dem som økologiske.

Se vejledningen her: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462