Nyhedsoversigt

Fødevaresvindel

Svinekød med forfalsket oprindelse, ekstra jomfruolivenolie tilsat lampeolie samt fortyndet honning er alle verserende sager om fødevaresvindel i Europa. Sådanne sager øger behovet for at beskytte din virksomhed mod forfalskede fødevarer. Gode redskaber til dette er at handle med virksomheder, man har tillid til samt have styr på dokumentation for sporbarheden på de varer, man køber.

Fødevarerejseholdet deltager i år i operation Opson XII, som er en aktion mod salg og produktion af forfalskede fødevarer koordineret af Interpol og Europol. Forfalskning af fødevarer omhandler ofte forringet kvalitet, men det kan også være brug af farlige ingredienser, hvormed fødevaresikkerheden kan blive kompromitteret. Det nærmere emne for Opson XII er endnu ikke fastlagt.

Fakta om verserende sager om fødevaresvindel i EU og Storbritannien:

  • I Storbritannien er afsløret svindel med svinekød, hvor oprindelsesland er forfalsket. Oprindelsen har været angivet som britisk, selvom kødet var fra andre lande. Det anslås at omfanget er 10.000 ton kød pr uge i to årtier.
  • Både i Spanien og Portugal har der været sager med forfalsket Ekstra Jomfruoliven olie. I Spanien efterforskes en sag, hvor 85.999 liter olivenolie er blevet konfiskeret efter der er fundet lampeolie iblandet i olien, og den er solgt som ekstra jomfruolivenolie. I Portugal er 73.000 liter konfiskeret, da det er konstateret at det er restprodukter fra olivenolieaffald, der er solgt som ekstra jomfruolivenolie.
  • Der har været flere sager med honning fra 3. lande, der er importeret til EU, hvor honningen har været forfalsket med sukkersirup.

Hvis du vil være orienteret om aktuelle sager, kan du tilmelde dig EU’s nyhedsbrev om fødevaresvindel: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/food-fraud-quality_en eller orientere dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/svindel-med-foedevarer/aktuelt%20om%20svindel%20med%20f%C3%B8devarer