Nyhedsoversigt

Ny forordning om genanvendt plast til fødevarekontaktmaterialer er trådt i kraft

Her i efteråret er en ny forordning om genanvendt plast til fødevarekontaktmaterialer (FKM) trådt i kraft.

Plast genanvendes i stigende grad til mange formål, og indgår f.eks. også i emballager til fødevarer. Størstedelen af genanvendt plast kommer fra husholdningsaffald. Der kan dermed være risiko for både kemisk og mikrobiologisk kontaminering gennem plasten. Den nye forordning stiller derfor krav til fremstillingsprocessen således, at den genanvendte plast ikke giver risiko for overførsel af kemiske stoffer samt bakterier og virus.

EFSA (Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet) vil vurdere og godkende genbrugsprocesserne for at verificere, at de kan anvendes til at fremstille sikker plast. EFSA har gennem det sidste årti allerede evalueret omkring 200 genbrugsprocesser for PET (Plast af polyethylen).

EU Kommissionen har på deres hjemmeside en Q&A, som omhandler genanvendt plast til fødevarekontaktmaterialer: Plastic Recycling (europa.eu)