Nyhedsoversigt

Brexit – NYT om import af økologiske varer fra Storbritannien

Vi sidder klar til at hjælpe dig med at opdatere dine økologiprocedurer eller oprette en profil i TRACES NT i forbindelse med import af økologiske varer fra Storbritannien.

Det trækker ud med en handelsaftale mellem EU og Storbritannien, hvilket betyder at Storbritannien ved årsskiftet i handelsmæssig sammenhæng anses for et tredjeland. Hvis du importerer økologiske fødevarer fra Storbritannien, skal du have ændret dine økologiprocedurer samt anmeldt ændringerne til Fødevarestyrelsen. Normalt kan ændringer først træde i kraft efter 4 uger, men pga. usikkerheden om en endelig handelsaftale, har Fødevarestyrelsen ændret dette krav.

Derfor kan virksomheder, der allerede har en økologirapport, men hvor denne ikke dækker import/1. modtagelse af økologiske fødevarer fra tredjelande, fortsat importere økologiske varer fra Storbritannien efter d. 1. januar 2021, på følgende betingelser: - at ændringen er anmeldt og der er indsendt en opdatering af økologiprocedurerne for import/1. modtagelse til Fødevarestyrelsen - at virksomheden er blevet godkendt i TRACES NT.

EU-Kommissionen har på nuværende tidspunkt godkendt 6 økologikontrolorganer i Storbritannien, som ved eksport til EU kan udstede økologikontrolattester i TRACES NT.

Hvis du har brug for at få dette på plads inden jul, kan du kontakte os.