Nyhedsoversigt

Kontrolkampagne med fokus på import af sammensatte fødevarer fra tredjelande

Kontrolkampagne med fokus på import af sammensatte fødevarer fra tredjelande

Fødevarestyrelsen sætter i løbet af sidste halvdel af 2022 fokus på en kampagne, som omhandler import af sammensatte fødevarer fra lande udenfor EU (tredjelande).
Et sammensat produkt er en fødevare, som indeholder både vegetabilske ingredienser (fx olie og mel) og forarbejdede, animalske ingredienser (fx mælkepulver og tørret kød). Eksempler på produkter, der både indeholder vegetabilske og forarbejdede, animalske ingredienser er pizza, tærte, kiks, bouillon, sauce mm. 

Den animalske del i produktet kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden i EU-lande, når det importeres fra lande udenfor EU (tredjelande). I EU har vi fælles regler for håndtering af fødevarer med fokus på fødevaresikkerhed. Sammensætningen af fødevarerne er afgørende for, om de skal indføres efter reglerne for animalske fødevarer eller efter reglerne for ikke-animalske fødevarer. Som importør er du ansvarlig for, at reglerne overholdes.

Fødevarestyrelsen vil med kontrolkampagnen kontrollere og vejlede om import af sammensatte produkter, øge importørens kendskab til reglerne samt sikre, at importørerne er korrekt registreret hos Fødevarestyrelsen. Kontrolkampagnen kontrolleres både i små og store virksomheder.

Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside her:

Import og samhandel af fødevarer (foedevarestyrelsen.dk)

Grænsekontrol (foedevarestyrelsen.dk)