Nyhedsoversigt

Farvestoffet Titandioxid forbydes i fødevarer i hele EU

Gennem en længere årrække er farvestoffet titandioxid (E171) blevet anvendt i fødevareindustrien til bl.a. at farve slik, konditorvarer, is og kosttilskud. Formålet har været at gøre produkterne uigennemsigtige og hvide.

EU-Kommissionen og medlemsstaterne forbød stoffet tilbage i oktober 2021, men forbuddet træder endeligt i kraft den 7. februar 2022. Beslutningen om forbud er truffet på baggrund af EU's risikovurderingsorgan, EFSA, som med afsæt i omfattende datamateriale har vurderet, at titandioxid ikke er sikkert at anvende i fødevarer. Dog udgør farvestoffet ikke en akut risiko for forbrugere.

I Danmark er fødevarevirksomhederne allerede ved at udfase brugen af stoffet og finde alternativer. Titandioxid vil blive fjernet på EU’s liste over tilladte fødevaretilsætningsstoffer, men leverandører kan i en overgangsperiode på seks måneder fortsat markedsføre og sælge titandioxid som tilsætningsstof til fødevarer. Fødevareproducenter kan også producere og sælge fødevarer med indhold af titandioxid i denne periode. Overgangsperioden udløber 6. august 2022, og her skal virksomhederne have fundet et alternativ til farvestoffet. Fødevarer med titandioxid produceret inden 6. august 2022 må indtil holdbarheden udløber markedsføres og sælges