Nyhedsoversigt

Olivenolie

I hele 2021 gennemfører Fødevarestyrelsen kontrolkampagnen ”Analytisk kontrol af kemiske forureninger”. En del af kampagnen er den årlige overensstemmelseskontrol for olivenolie, som medlemslandene i EU er forpligtiget til at gennemføre. Formålet er at kontrollere kvaliteten af olivenolie. Se mere om olivenolie her: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/olive-oil_da 

Olivenolie er underlagt handelsnormer, der bl.a. indeholder specifikke krav til den fysiske og kemiske sammensætning, en beskrivelse af oliens organoleptiske egenskaber samt supplerende mærkningskrav. 

EU-landene producerer ca. 67% af al olivenolie på verdensplan. Handelsnormer skal sikre en standardiseret og tilfredsstillende kvalitet samt lige vilkår for producenter. 

I detailhandlen må 4 kategorier af olivenolie sælges: 

  • Ekstra jomfruolivenolie
  • Jomfruolivenolie
  • Olivenolie sammensat af raffineret olivenolie/jomfruolivenolie
  • Olie af presserester. 

For ekstra jomfruolivenolie og jomfruolivenolie er det et krav, at de mærkes med oprindelse. 

De seneste resultater af overensstemmelseskontrol fra Fødevarestyrelsen viser, at halvdelen af prøverne havde fejl i mærkningen. Vi tilbyder et emballagetjek på mærkning af dit produkt. Så er du sikker på det lever op til alle mærkningsregler. Se mere her: https://comida.dk/ydelser/maerkning-og-anprisninger/