Om Comida

Tine Fallesen
Dyrlæge og stifter af Comida Fødevarerådgivning

Med en uddannelse som dyrlæge lå det ikke lige i kortene, at jeg skulle arbejde med fødevaresikkerhed og lovgivning. Ikke desto mindre gik det sådan, at jeg efter endt uddannelse begyndte at arbejde som kontrollerende dyrlæge på slagteri. Efter knap et år på slagteri blev jeg tilsynsførende hos fødevarekontrollen, hvor mine opgaver blandt andet bestod af kontrol i fødevarevirksomheder og vejledning om fødevarelovgivning.

Jeg har mere end 10 års erfaring som tilsynsførende i fødevarekontrollen, og jeg har lavet kontrol i rigtig mange typer virksomheder. Jeg har både været i det lille pizzeria og i de store produktionsvirksomheder herunder mejerier, bryggerier, storkøkkener, mosterier og mange flere. Derfor kender jeg de krav, der stilles og kan hjælpe din virksomhed med løsninger på, hvordan I kan opfylde kravene.  

Efter mange år med fødevarekontrol blev jeg i 2012 kvalitetschef hos en større fødevareproducent med ca. 100 ansatte. Derfor véd jeg, at det kan være en udfordring at gennemføre alle de tiltag, der kræves fra myndighederne, fordi det også skal være muligt at gennemføre i praksis. I løbet af 2013 voksede tanken om at starte som selvstændig fødevarerådgiver og her fra 2014 tog jeg så endelig springet og blev til Comida Fødevarerådgivning!

Tanken om at starte som fødevarerådgiver dukkede ofte op i løbet af de mange år, hvor jeg var tilsynsførende. De bedste tilsyn var dem, hvor jeg kunne se at min vejledning fik tingene til at ”falde på plads” hos den person, der stod over for mig. For mig var det en succes, når jeg kunne gå fra et tilsyn med fornemmelsen af, at have gjort en forskel for lige netop dén virksomhed eller dén person.

Samtidig kunne jeg se, at der i mange virksomheder konstant var behov for mere tid, og når fødevarekontrollen kom på tilsyn og stillede flere eller nye krav, var det en stor byrde i mange virksomheder, både små og store. Derfor tror jeg, det vil være en lettelse for mange virksomheder, hvis man kan betale for at få klaret noget af det besværlige papirarbejde. Jeg kender lovgivningen og véd hvordan kravene kan opfyldes. Hvis jeg klarer den del, kan du koncentrere dig om dét, du brænder for, nemlig dine produkter og din virksomhed!

Og hvorfor har jeg så valgt at hedde Comida Fødevarerådgivning? Jeg har en særlig tilknytning til Spanien, da en mindre gren af min familie er bosat syd for Barcelona. Derfor har jeg efterhånden besøgt området en del gange og har således været beriget med flere besøg på spanske fødevaremarkeder. Samtidig har arbejdet med fødevarer været en stor del af mit liv efter jeg blev færdig med min uddannelse. Derfor syntes jeg, det var nærliggende at kombinere de to dele af mit liv og navngive min rådgivningsvirksomhed med det spanske ord for fødevarer, nemlig Comida.

Susanne Evald Povlsen
Bromatolog og fødevarekonsulent hos Comida Fødevarerådgivning

Jeg er uddannet bromatolog med mikrobiologi som speciale. Jeg har erfaringer fra såvel Fødevarestyrelsen, fødevarevirksomheder som rådgivning.

I Fødevarestyrelsen har jeg arbejdet som mikrobiolog og tilsynsførende. Mine opgaver var tilsyn i såvel engros- som detailvirksomheder, koordinering af mikrobiologisk prøveudtagning, resultatvurdering og opfølgning på analyseresultater. Jeg arbejdede desuden med opklaring af fødevarebårne sygdomsudbrud og koordinering af udbrudsgruppen på Fyn.

Efter Fødevarestyrelsen har jeg været kvalitetschef og kvalitetsleder i mellemstore fødevarevirksomheder. Her har jeg fået erfaring med at bruge lovgivning og regler, og få det til at virke i det virkelige liv, altid i tæt samarbejde med de ledere og medarbejdere, der skulle bruge det. Jeg har desuden arbejdet med opbygning, implementering og brug af certificerede kvalitetsstyringssystemer.

Ind imellem har jeg haft en periode som senior consultant med rådgivning indenfor fødevareområdet – primært mærkning, analysevalg og vurdering af analyseresultater.

Med alt dette i bagagen har jeg en stor viden om fødevarelovgivning samt tolkning og implementering heraf, set fra både fødevarevirksomheders som fødevarekontrollens synsvinkel.

Som konsulent hos Comida arbejder jeg for, at virksomheders arbejde med fødevaresikkerhed og- kvalitet bliver en naturlig del af hverdagen og opfattes som vigtig for virksomhedens berettigelse. Der skal være et tæt samarbejde og samspil mellem fødevaresikkerhed og -kvalitet og alle andre aktiviteter i virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheder kan se nytten og det positive udbytte af arbejdet med fødevaresikkerhed – det må aldrig blive systemer for systemernes skyld.

Derfor sætter jeg også en ære i at kommunikere åbent og ærlig og altid møde virksomhederne ”i øjenhøjde” – så rådgivningen altid passer til virksomheden uanset dens størrelse, funktion og egne kompetencer. 

Kontakt

Ring til os på 71 99 34 49 eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.