Sophie Bisgaard

Konsulent - PB i sundhed og ernæring

Jeg er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed og sundhedsfaglige kandidat. Kombinationen af disse uddannelser bidrager til en bred forståelse i relation til fødevarer, fødevarekvalitet, egenkontrol, risikovurderinger, produktudvikling, optimering af eksisterende produkter samt sundhed i et bredt perspektiv.  

Jeg har erfaring fra fødevarebranchen, senest som produktudvikler i en større virksomhed. Mine arbejdsopgaver var primært udvikling og optimering af recepter samt efterfølgende den praktiske del af tilblivelsen af et nyt produkt. Yderligere har jeg også beskæftiget mig meget med bl.a. kvalitet og sensorik - parametre som har en stor indflydelse på det færdige produkt. 

Tidligere har jeg i en anden fødevarevirksomhed fungeret som bindeled og kommunikator mellem Landbrugsstyrelsen, virksomhedens medlemmer og virksomheden selv.  

Som konsulent hos Comida kan jeg derfor formidle paragrafferne, så de er let forståelige, og samtidig bruge min praktiske og administrative erfaring fra fødevarebranchen.