Stine Hansen

Konsulent - Mejeriingeniør

Jeg brænder for at arbejde med fødevaresikkerhed og kvalitet og det har jeg gjort, siden jeg blev færdiguddannet som kandidat i fødevarevidenskab og teknologi. Jeg har speciale som mejeriingeniør og derigennem en dybdegående mikrobiologisk viden, som jeg har solid erfaring med at anvende i praksis bl.a. i forbindelse med prøveudtagning fra produktionsmiljøer, udarbejdelse af analyseplaner og vurdering af analyseresultater.  

Jeg har god erfaring med at udføre hygiejnekontrol både i foder- og fødevareproducerende virksomheder samt foodservice virksomheder og jeg er vant til at tolke og anvende fødevarelovgivning og regler. Som tidligere kvalitetsleder i en stor fødevareproducerende virksomhed har jeg arbejdet med opbygning og implementering af certificerede kvalitetsstyringssystemer.  

Fra min uddannelse og mit virke har jeg en stor viden om mange forskellige råvarer og hvordan disse og forskellige produktionstrin påvirker produktkvaliteten og fødevaresikkerheden. En viden som jeg især bruger, når jeg udarbejder risikoanalyser og HACCP-planer.  

Jeg sætter en ære i at møde andre med åbenhed og tålmodighed og holder af at undervise, hjælpe og svare på spørgsmål. Det er vigtigt for mig at skabe løsninger, som er anvendelige i praksis og formidle min viden i et sprog der er forståeligt for modtageren.