Nyhedsoversigt

Tilbagetrækning af sesamfrø fra Indien

I den senere tid har der i hele EU været flere tilbagetrækninger af sesamfrø eller produkter indeholdende sesamfrø. Baggrunden er, at der er fundet høje niveauer af pesticidet ethylenoxid i sesamfrø med oprindelse i Indien. Der er derfor indført importrestriktioner på sesamfrø fra Indien med bl.a. krav om grænsekontrol inden indførsel til EU, og krav om kemiske analyser for 50% af de indkomne sendinger.

Som importør af fødevarer fra tredjelande, skal man via sin egenkontrol sikre, at de fødevarer, man importerer, ikke er til fare for fødevaresikkerheden. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde en skriftlig risikoanalyse, hvor både mikrobiologiske, kemiske og fysiske risikofaktorer er vurderet. På baggrund heraf kan vi udarbejde egenkontrolprocedurer, der beskriver, hvordan man som importør kan sikre sig, at grænseværdier for f.eks. kemiske forureninger er overholdt.

Fødevarestyrelsen har også lavet en guide til importører om pesticidrester - se den her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/.../Guide%20til...