Nyhedsoversigt

Hvad betyder Brexit for din fødevarevirksomhed?

Med Storbritanniens udtræden af EU, forsvinder samhandelsaftalerne på fødevarer mellem Danmark og Storbritannien. Det er ikke så mærkbart endnu, da der indtil 31.12.2020 er en overgangsordning, hvor handel med fødevarer sker på samme vilkår som tidligere. Men når overgangsordningen udløber, kan det få betydning for registrering af din virksomhed og krav til dine egenkontrolprocedurer.
Hvis EU og Storbritannien ikke indgår en handelsaftale eller en aftale om særstatus i forhold til samhandel inden årsskiftet, bliver Storbritannien fra januar et tredjeland. Dette betyder en del, hvis din fødevarevirksomhed enten importerer fra eller eksporterer til Storbritannien. Din virksomhed skal registreres til henholdsvis tredjelandsimport og tredjelandseksport hos Fødevarestyrelsen. Du skal have egenkontrolprocedurer, der beskriver, hvordan du undersøger og overholder f.eks. eksportkravene til varer til et tredjeland.
Som tredjeland kan Storbritannien selv bestemme, hvilke krav de vil stille til fødevarer, der importeres fra andre lande. Storbritannien har endnu ikke tilkendegivet, om de vil kræve eksportcertifikater, men vil de det, skal dine procedurer også indeholde en beskrivelse af, hvordan certifikaterne håndteres.
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen her i efteråret, så du kan være klar med opdaterede procedurer og registrering inden årsskiftet.