Nyhedsoversigt

Sporbarhed

Fra marts til maj gennemfører Fødevarestyrelsen kontrolkampagne på sporbarhed, hvor virksomhedernes regelefterlevelse kontrolleres. Du kan læse mere om reglerne i Sporbarhedsvejledningen. Se her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sporbarhed-p%C3%A5-f%C3%B8devarer.aspx

Det er virksomhedens ansvar at kunne dokumentere sporbarheden ”et led frem” og ”et led tilbage”, altså hvem du har købt dine varer af, og hvem du har solgt varer til. Sporbarhed af fødevarer skal også medvirke til at gøre en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse hurtigere og lettere.

Der er krav om, at virksomheder kan identificere leverandøren og modtageren samt kan identificere hvilket parti fødevarer, der er købt eller solgt. Afgrænsning af et fødevareparti skal ske med lotmærkning.  Lotmærkning kan f.eks. være holdbarhedsdatoen eller en anden unik kode.

Der er ikke krav om intern sporbarhed af fødevarer i virksomheden. Men et internt sporbarhedssystem kan være en fordel, da man dermed nemt kan afgrænse omfanget ved en tilbagetrækning.

Du kan få hjælp til at holde styr på sporbarheden af dine varer med vores system ComidaQS.  Systemet kan f.eks. lave batchsporing på en råvare eller færdigvare. Dermed kan du nemt og hurtigt opspore og afgrænse fødevarepartier, hvis der bliver fundet fejl ved en af dine varer, eller hvis du har modtaget en råvare, der bliver trukket tilbage. Se mere her: www.comidaqs.dk