Nyhedsoversigt

Er din emballage egnet til fødevarer?

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) kan være emballage, men også udstyr, redskaber og lignende, som kommer i kontakt med fødevarer, fx under produktion. Hvis ikke emballage, udstyr mm er egnet til fødevarer, er der risiko for, at kemiske stoffer kan migrere over i fødevaren, og gøre den uegnet at spise.

Som fødevarevirksomhed skal du indhente en overensstemmelseserklæring (en anvendelsesanvisning) fra leverandøren og følge den for FKM.
Af overensstemmelseserklæringen vil det fremgå, hvordan FKM skal anvendes og til hvilken type fødevare. Fx kan der være begrænsninger for tid og temperatur, om det må anvendes til fede eller sure fødevarer osv. Husk at gemme overensstemmelseserklæringen, så den kan fremvises ved kontrolbesøg.

Reglerne for materiale og genstande bestemt til kontakt med fødevarer findes i Forordning 1935/2004 og i Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer. Dem finder du herunder.

Forordning 1935/2004:
eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=DA

Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer:
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Det er altid en god ide at rådføre sig med leverandøren, så de kan hjælpe med at finde den rigtige emballage, udstyr, redskaber mm.
Hos Comida Fødevarerådgivning kan vi også hjælpe med spørgsmål i forbindelse med valg af FKM. Vi kan kontaktes på tlf. 71 99 34 49 eller info@comida.dk.