Nyhedsoversigt

Ulovlig brug af bambus i plast

Bambus omtales ofte som bæredygtigt, da det vokser hurtigere end de fleste træsorter. Bambus kan anvendes som erstatning for træfibre i forskellige materialer, herunder f.eks. i tallerkener og krus af plast.
EU har truffet afgørelse om, at bambus er en græsart, og dermed ikke hører under træfibre i forordning 10/2011, der bl.a. omfatter reglerne for plastmaterialer med fødevarekontakt. Dette betyder, at det er ulovligt at anvende bambus som fyldstof i plastik til f.eks. tallerkener og krus, da bambus ikke er på EU’s positivliste opført i plastforordningen. Plastprodukter som godkendes til fødevarer, må kun være tilsat stoffer, der fremgår af denne positivliste. Bambus er tidligere blevet tolket som træfibre, hvilke er tilladte at anvende i plast. Men EU har nu truffet afgørelse om, at bambus ikke kan høre under træ. EFSA har ikke risikovurderet bambus i plastmaterialer, da ingen producenter har ansøgt EU om at få bambus optaget på listen. Problemet med bambus som fyldstof i plast er, at der bl.a. er risiko for høj migration af formaldehyd, som kan fremkalde allergi samt være kræftfremkaldende.
Hvis du fremstiller eller importerer fødevarekontaktmaterialer, er du ansvarlig for at produkterne overholder gældende regler. Kontakt os, hvis du har brug for sparring om fødevarekontaktmaterialer.