Nyhedsoversigt

Prøveplan for rengøring

Produktionshygiejne i fødevarevirksomheder er i fokus, når Fødevarestyrelsen gennemfører kontrolkampagnen ” Rengøring før opstart af produktion i engrosvirksomheder” i de kommende måneder.

Et af formålene med kampagnen er at forebygge sygdomsudbrud med bl.a. Listeria monocytogenes eller Salmonella ved at kontrollere, at virksomheden har styr på arbejdsgange for rengøring. Listeria monocytogenes eller Salmonella kan etablere sig i produktionsmiljøet på f.eks. produktberørende flader, hvis rengøring ikke er tilstrækkelig effektiv. Hermed kan de overføres til de fødevarer, du fremstiller og være til fare for fødevaresikkerheden.

Hvis du regelmæssigt udtager miljøprøver i din virksomhed, kan det være med til at tjekke, at rengøringen har været tilstrækkelig. Vi kan udarbejde en prøveplan for din virksomhed eller give dig sparring på, hvor du skal udtage prøver, hvor ofte og hvor mange prøver, der er relevant at udtage.