Nyhedsoversigt

Har du styr på allergener

Oftere og oftere trækkes fødevarer tilbage fra markedet på grund af fejl i mærkningsoplysningerne. Det kan være dyrt at lave en fejl i f.eks. i mærkningen af allergene ingredienser, da bødestørrelsen som udgangspunkt er 40.000 kr.

Det er et krav, at allergene ingredienser skal være fremhævet visuelt fx ved hjælp af fed skrift, store bogstaver eller kursiv, således de klart adskiller sig fra de øvrige ingredienser. Hvis du f.eks. oversætter udenlandsk mærkning til dansk, har du også ansvar for at oversætte korrekt samt fremhæve allergener.

Hvis du har brug for et par ekstra øjne på dine etiketter, så kontakt os. Vi kan både udarbejde mærkningsoplysningerne eller gennemgå den mærkning, du selv har udarbejdet.