Nyhedsoversigt

Listeria udbrud i Danmark

Lige nu arbejder myndighederne med af finde smittekilden til et aktuelt Listeria-udbrud i Danmark.

Listeria infektion er en fødevarebåren sygdom, der kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for gravide og deres ufødte barn. Listeriaudbrud er ofte langvarige, smitten kan optræde i en periode på op til flere år.

Der er derfor grund til at være ekstra opmærksom, især hvis man fremstiller eller serverer mad til sårbare målgrupper som f.eks. ældre og svækkede borgere.

I fødevarevirksomheder kan Listeria bringes ind i virksomheden med råvarer som f.eks. rå grønsager og råt kød. Den kan etablere sig i produktionsmiljøet, og dermed udgøre en risiko for, at den overføres til spiseklare fødevarer, og gør mennesker syge.

Du skal derfor have en risikoanalyse, der udpeger de kritiske punkter for Listeria i din produktion samt styring af risikoen ved f.eks. varmebehandling, sænkning af pH eller andet. Det er også vigtigt, at du har gode arbejdsgange for rengøring, adskillelse af rå og spiseklare fødevarer både i tilberedningslokaler og i kølerum, således krydskontaminering undgås.

Listeria kan etablere sig i f.eks. gulvafløb eller produktionsudstyr. Derfor er det vigtigt at rengøre f.eks. båndsystemer, der transporterer fødevarer, båndsteger, skære- og snittemaskiner, hjul på stikvogne eller transportvogne samt håndtag og betjeningspaneler på maskiner. Det er også vigtigt at have en plan for, hvordan varer og medarbejder bevæger sig i virksomheden, således risikoen for krydskontaminering minimeres.

Hvis du har brug for at få opdateret dine procedurer eller sparring på processer og prøveudtagning i din virksomhed, så kontakt os gerne.