Nyhedsoversigt

Nyt mærke for fisk der er fanget kystnært og med skånsomme redskaber.

I dag træder en ny mærkningsordning af fisk i kraft.
Det nye Naturskånsom-mærke skal oplyse forbrugerne om skånsomt fiskeri, støtte kystfiskeriet og beskytte naturen i havet.
Det er Fiskeristyrelsen, der udsteder licens til fiskeri under mærkningsordningen. Der stilles krav til fangstredskaberne, fiskekutterens størrelse, og så skal fartøjsføreren have gennemført AMU-kursus om kvalitet og friskhed af fisk.
Hvis du som fødevarevirksomhed opskærer, pakker eller fremstiller fiskevarer af de skånsomt fangede fisk og ønsker at videreføre denne mærkning, skal dette registreres som særskilt aktivitet ved Fødevarestyrelsen. Du skal også have skriftlige egenkontrolprocedurer, som beskriver adskillelse af Naturskånsom-fisk fra andre fisk og sikrer sporbarheden. Anmeldelseskravet til Fødevarestyrelsen træder dog først i kraft ved årsskiftet.
Du kan læse mere i bekendtgørelsen eller vejledningen til mærket her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1456 og https://fiskeristyrelsen.dk/.../2020-10-15-vejledning...