Mobile salgssteder

Er du klar til Fødevarestyrelsens kontrol?

Fødevarestyrelsen kører i juni og juli 2019 en kontrolkampagne i mobile salgssteder, der sælger fødevarer.

Mobile salgssteder er pølsevogne, fiskebiler, ostebiler, men også cykler og iscykler, tuk tuk og andre mindre køretøjer indrettet til fødevarevirksomhed. Et mobilt salgssted kan godt stå samme sted hver dag, men skal flyttes, når dagens salg er slut.

Nedenfor kan du læse om Fødevarestyrelsens krav til mobile salgssteder, og hvad du som mobilt salgssted skal gøre for at opfylde kravene.

Hvis du har brug for hjælp

Comida Fødevarerådgivning hjælper dig gerne med råd og vejledning om indretning og drift af dit mobile salgssted. Vi kan klare papirarbejdet med risikoanalyse og egenkontrol og lave registrering hos Fødevarestyrelsen. Du er meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Mobile salgssteder skal være registreret hos Fødevarestyrelsen

Mobile salgssteder, der sælger fødevarer, være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder også, hvis du for eksempel kun sælger drikkevarer eller frisk frugt.
Du kan lave registreringen elektronisk på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller vi kan lave den for dig.

Når dit mobile salgssted er registreret, får du straks et svar fra Fødevarestyrelsen og kan gå i gang.

Hygiejne i mobile salgssteder

Mobile salgssteder skal overholde en række hygiejnekrav, så fødevarerne ikke forurenes eller bliver fordærvede. Hvor mange krav du skal overholde, afhænger af hvad du sælger.

Alle mobile salgssteder skal have:

  • Fast underlag
  • Adgang til hygiejniske toiletforhold
  • Adgang til vand, f.eks. tapning af vand fra vandtank og afløb til spildevandstank
  • Hygiejniske håndvaskefaciliteter (vand, sæbe, papir)
  • Hygiejnisk affaldshåndtering

Hvis du sælger uindpakkede fødevarer (andet end frugt og grønt) skal du desuden have:

  • Overdækning

Eksempler på uindpakkede fødevarer er tørrede frugter og nødder, is der kugles op i bæger og bagning af pandekager.

Hvis du fremstiller og serverer fødevarer, skal du desuden have:

  • Overdækning
  • Adgang til håndvask med rindende varmt og koldt vand og afløb til spildevandstank.

Eksempler på fremstilling og servering er is, der kugles op i bæger og bagning af pandekager.

Hvis du sælger fødevarer, der kan blive dårlige, hvis de ikke opbevares på køl, skal du desuden have:

  • Køleskab eller køleboks og termometer

Risikoanalyse og egenkontrol

Alle virksomheder, der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt lave en risikoanalyse og have et egenkontrolprogram. En risikoanalyse er en skriftlig vurdering af, om de varer, du sælger, kan give risiko for, at kunderne bliver skadet eller syge, når de spiser dem. Et egenkontrolprogram er en procedure, der fortæller, hvad du gør, for at kunderne ikke skal blive syge af dine varer.

Du skal have risikoanalyse og egenkontrol med i dit mobile salgssted, så Fødevarestyrelsen kan se det, når der laves kontrol.

Hvis du kun sælger indpakkede fødevarer, der ikke skal opbevares på køl:

Der er ingen risiko for at fødevarerne kan forurenes, da de er pakket ind og er holdbare også udenfor køl.

Hvis du sælger uindpakkede fødevarer:

Der er risiko for at fødevarerne kan forurenes med bakterier fra dine hænder og fra omgivelserne.

Hvis du sælger varer, der bliver dårlige hvis de opbevares udenfor køl:

Der er risiko for at bakterier kan vokse i fødevaren, hvis temperaturen bliver for høj. Du skal derfor have et køleskab eller køleboks med en temperatur på højst 5°C. Du skal måle temperaturen regelmæssigt og skrive den ned. Og du skal vide, hvad du skal gøre, hvis temperaturen bliver for høj.

Hvis du selv fremstiller fødevarer:

Her vil risici afhænge af, hvilke fødevarer, du fremstiller, og hvilke råvarer, du bruger. Bruger du f.eks. råt hakket kød er risikoen større, end hvis du bruger skinketern. Hvis du skal koge eller stege rå råvarer er risikoen større end hvis du blot blander spiseklare råvarer.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes skabeloner til risikoanalyse og egenkontrol i fødevarevirksomheder med ”begrænset behandling”. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt, hvis du udfylder en eller flere af skabelonerne. 

Emballager

Hvis du bruger emballager til servering, f.eks. isbægre og kaffekopper, skal du sikre dig, at emballagen er egnet til at bruge til fødevarer. Emballagen skal være mærket med ”Glas og gaffelsymbol” enten på selve emballagen eller den kasse, du får den leveret i.

Sporbarhed

Du skal have sporbarhed på alle de varer, du sælger. Det betyder, at du skal kunne fortælle Fødevarestyrelsen, hvor du har købt dine varer, og du skal kunne fremvise en faktura, hvor leverandørens navn og adresse er på.

Kontrolrapport

Når du har haft kontrol af Fødevarestyrelsen, får du en kontrolrapport, som du skal have på dit mobile salgssted, så kunderne kan se den.
Hvis du endnu ikke har haft kontrol, skal du i stedet vise en såkaldt kontrolinformations-blanket. Den får du på en mail, når du registrerer dit mobile salgssted hos Fødevarestyrelsen.

 

 

Kontakt

Ring til os på 71 99 34 49 eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.