Hvem er dine kunder?

Den registrering, du har hos Fødevarestyrelsen, er givet efter, hvilke kunder, du har: Den endelige forbruger eller andre virksomheder. For virksomheder, der sælger til den endelige forbruger og som handler med vegetabilske fødevarer, er tidligere krav bortfaldet 15. november 2015 og det er dermed blevet lettere også at omsætte til andre virksomheder end det var tidligere.
Men kravene og hermed begrænsningerne er stadig de samme for animalske fødevarer og lige netop dét tager Fødevarestyrelsen de kommende 3 måneder rundt for at kontrollere – har du styr på det?

Detail- eller engrosvirksomhed

Fødevarestyrelsen skelner mellem to typer af virksomheder: Detailvirksomheder og engrosvirksomheder. Detailvirksomheder sælger primært til den endelige forbruger, men kan også til en hvis grænse sælge til andre detailvirksomheder. Engrosvirksomheder sælger kun til andre engros- og/eller detailvirksomheder og kun i meget begrænset mængde til den endelige forbruger, herunder personale.

Detailvirksomheders salg til andre detailvirksomheder

Når du som detailvirksomhed sælger til andre detailvirksomheder, er der forskellige regler og registreringer, du skal være opmærksom på.

Vegetabilske fødevarer; frugt, grønt, korn m.m. – ingen begrænsning

Hvis du udelukkende sælger vegetabilske fødevarer som frugt, grønt, mel m.m., må du gerne sælge til andre detailvirksomheder også, men du skal sørge for, at din virksomhed stadig har karakter af en virksomhed, der sælger til den endelige forbruger – du kan f.eks. have et butikslokale, angive alle priser med moms eller sørge for at en overvægt af din omsætning kommer fra den endelige forbruger.

Hvis din virksomhed får karakter af kun at handle med andre detailvirksomheder, skal du selv sørge for at ændre din registrering hos Fødevarestyrelsen. Du bliver så en engrosvirksomhed og skal bl.a. betale for de tilsyn Fødevarestyrelsen foretager i virksomheden.

Animalske fødevarer; kød, mælk, æg m.m. – 1/3-reglen

Ved salg af animalske fødevarer er der begrænsning på detailvirksomheders salg til andre detailvirksomheder. Grænsen er på 1/3 af omsætningen. Du skal lave et regnskab, der dokumentere denne begrænsning. Fødevarestyrelsen har lavet et fint regneark, som vi linker til nederst i indlægget.

Overskrider du begrænsningen, skal du autoriseres som engrosvirksomhed hos Fødevarestyrelsen og det er dit eget ansvar at holde øje med om det sker og om nødvendigt ændre din virksomhedstype hos Fødevarestyrelsen.

Animalske fødevarer – øvrige begrænsninger

Som detailvirksomhed, der omsætter animalske fødevarer, skal din virksomhed stadig have karakter af at være en virksomhed, der sælger til den endelige forbruger. Du skal desuden være opmærksom på, at du højest må levere 1500kg animalske fødevarer til andre detailvirksomheder og kun indenfor en radius af 50km. De 1500kg eller en del heraf kan også være forarbejdede animalske fødevarer, som så må sælges til virksomheder indenfor samme eller i tilstødende regioner (det betyder i praksis, at f.eks. virksomheder på Fyn skal være autoriserede som engrosvirksomheder for at kunne levere til Nordjylland eller København).

Animalske specialprodukter

Hvis du imidlertid ønsker at sælge såkaldte specialprodukter, kan du gøre det med op til 100kg om ugen ud af de 1500kg i alt til andre virksomheder, uanset hvor i landet, de ligger.

Specialprodukter er defineret som forarbejdede animalske produkter, der er særlige for en producent eller en egn, f.eks. særlige smage, forarbejdningsmetoder eller lignende.

Er du klar til kontrollen?

I marts, april og maj 2016 har Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, hvor der er fokus på overholdelse af 1/3-reglen for de animalske varer. Derfor skal du være opmærksom på, at det kan være et kontrolemne i din virksomhed, hvis du som detailvirksomhed omsætter animalske fødevarer.

Hjælp til dig

For at kunne vise Fødevarestyrelsen, at du holder dig inden for 1/3-reglen, skal du lave en årlig opgørelse.

Fødevarestyrelsen har lavet et regneark lige til at taste ind i - du finder det her.

Her kan du indtaste og dermed få overblik over hvor stor en del af din omsætning, der går til andre detailvirksomheder.

Overblikket kan også trækkes ud af dit øvrige regnskab, så måske kan du lave en god aftale med din revisor.

Husk at ansvaret er dit: Du skal holde øje med salget og hvis dit salg til andre detailvirksomheder overskrider 1/3 på årsbasis, skal du få sendt en ansøgning afsted til Fødevarestyrelsen med ændringer af virksomheden.

 

 

 

Kontakt

Ring til os på 71 99 34 49 eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.